Бизди колдоңуздар!

Сиз басынтуунун бардык түрү менен күрөшүүгө кайрымдуулук кыла аласыз!

Аялуу топторго акча, гуманитардык, медициналык жагынан жардам көрсөтүү, жек көрүүгө каршы иш-чараларды колдоо, тең укуктуулукту жайылтуу үчүн маалыматтык кампанияларды, тренингдерди, ачык лекцияларды, дискуссияларды жана жолугушууларды колдоо

Кайрымдуулук кылган демөөрчүлөр боюнча маалыматтар жана жардамдарды пайдалануу жөнүндө отчет ушул веб-ресурста жарыяланган.

    Кайрымдуулук кылуу үчүн биз менен байланышыңыз

    Телефон номери, Whatsapp же Telegram